انجیر

ارقام نهال انجیر

ارقام نهال انجیر درخت انجیر که با نام Ficus نیز شناخته می شود ، گیاهی از…


انجیر سیاه

نهال انجیر سیاه

نهال انجیر سیاه برگهای این درخت مانند پنجه است و در داخل میوه می توانید گلهای…


نهال انجیر زرد

نهال انجیر زرد

نهال انجیر زرد یکی از انواع نهال هایی که می توانید بکارید و خریداری کنید ،…