بی دانه سفید

نهال انگور بی دانه قرمز

نهال انگور بی دانه قرمز انگور بی دانه قرمز انگور بیدانه قرمز ، یکی از…


131شصت عروس

نهال انگور شصت عروس

نهال انگور شصت عروس نهال انگور شصت عروس انگور شصت عروس یکی از…


unnamed-91

نهال انگور عسگری

نهال انگور عسگری نهال انگور عسگری معرفی نکات مهم قبل از خرید نهال…


نهال-انگور-ترکمن-۴

نهال انگور مویز

نهال انگور مویز نهال انگور مویز انگور مویز با به اصطلاح دقیق تر بلک…


نهال انگور رشه سیاه سردشت

نهال انگور رشه سیاه سردشت

انگور رشته سیاه سردشت میزان باردهی انگور سیاه سردشت به ۵ کیلو می رسد ؛…


نهال انگور پیکامی

نهال انگور پیکامی

انگور پیکامی نهال انگور پیکامی یکساله ( که بعضا با عنوان انگور کاشمر نیز…


نهال انگور یاقوتی

نهال انگور یاقوتی این نهال جز ارقام انگور زودرس است و رنگ میوه آن قرمز…


نهال-انگور-پرلت

نهال انگور پرلت فرانسوی

نهال انگور پرلت فرانسوی این نهال از مرغوبترین نهال های انگور است که 2 سال…


نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور فلیم سیدلس

نهال انگور فلیم سیدلس این رقم از نهال جز میوه های بازار پسند میباشد . به…


نهال انگور بیدانه سفید

نهال انگور بیدانه سفید اگر به دنبال انگور مجلسی با بازار پسندی بسیار بالا…