unnamedارقام زردالو

ارقام نهال زردآلو

ارقام نهال زردآلو ارقام نهال زردآلو زردآلو درخت کوچکی است ، 8–12 متر (26–39…


نهال زرد آلو قرمز

نهال زردآلو قرمز نهال زرد آلو قرمز سازنده این رقم ایستگاه ازمایشی از…


1زردالونصیری

نهال زرد آلو نصیری

نهال زردآلو نصیری نهال زردآلو نصیری نهال زردآلو نصیری ژنوتیپ با…


WhatsApp-Image-2021-01-09-at-09.48.47-1-900x892-1

نهال زرد آلو عسگر آبادی

  نهال زرد آلو عسگر آبادی نهال زرد آلو عسگر آبادی زمان رسیدن زردآلو…


795px-Apricots

نهال زرد آلو جهانگیری

نهال زرد آلو جهانگیری نهال زرد آلو جهانگیری نهال زردالو جهانگیری…


نهال زردآلو شاهرودی

  نهال زردآلو شاهرودی   نهال زردآلو شاهرودی زردآلوی شاهرودی یکی از…