زیتون

نهال زیتون

نهال زیتون نهال زیتون یک گیاه نیمه گرمسیری است و می توان آن را در مناطقی کاشت…