آلبالو گیسی

نهال آلبالو گیسی

نهال آلبالو گیسی نام: آلبالو گسی کشور مبدا: مجارستان زمان مصرف میوه: اوایل……


نهال آلبالو مجاری

نهال آلبالو مجاری نهال آلبالو مجارستانی یکی از ارقام گیلاس است. این نوع نهال…