نهال آلو سانتارزا

نهال آلو سانتارزا نهال آلو سانتاروز زندگی اقتصادی: 25 زمان ورود: اواسط ماه……


نهال آلو بخارا سیاه

نهال آلو بخارا سیاه کشور سازنده: ایران زندگی اقتصادی: 25 زمان رسیدن:…


الو بخارا زرد 3

نهال آلو بخارا زرد

نهال آلو بخارا زرد نهال آلو زرد بخارا یکی از محبوب ترین ارقام نهال آلو است که…


الو شابلون

نهال آلو شابلون

نهال آلو شابلون آلو شابلون بومی اروپا است و اولین بار توسط مهاجران به شمال…


الو قطره طلا 2

نهال آلو قطره طلا

نهال آلو قطره طلا نهال آلو قطره طلا در حین رشد به درختی با اندازه متوسط…