خرمالو ژاپنی

نهال خرمالو ژاپنی

نهال خرمالو ژاپنی unnamedخرمالو ژاپنی بهترین گونه برای تولید میوه خرمالو…


fujiaki-2-2582

نهال خرمالو سیبی

نهال خرمالو سیب منشا: این رقم بومی شرق آسیا است. زمان برداشت: اواخر پاییز…


خرمالو موزی

خرمالو موزی

نهال خرمالو موزی خرمالو موزی گیاهی است که دارای دو پایه است ، یعنی گلهای نر و…