هلو انجیری زعفرانی

نهال هلو انجیری زعفرانی

نهال هلو زعفرانی منشا : ایران باردهی : 2 سال عمر : 20سال آبیاری : 10 لیتر در…


هلو انجیری عسلی

نهال هلو انجیری عسلی

نهال هلو انجیر عسلی نهال هلو انجیر عسلی یکی از ارقام هلو است که میوه آن به شکل…


هلو انجیری پلنگی

نهال هلو انجیری پلنگی

نهال هلو انجیری پلنگی میوه این نهال دایره ای و انجیری شکل و رنگ آن زرد است.…


هلو انجیری خونی

نهال هلو انجیری خونی

نهال هلو انجیری خونی رنگ میوه: قرمز میوه دهی : از سال دوم رسیدن میوه : آخر……