آفت-درخت

آفت درختان

بهار زمانی شگفت انگیزی از سال است که همه چیز در اطراف ما زندگی می کند  که شامل…


خاک مناسب درختکاری

انواع خاک و خاک مناسب درخت کاری

چه نوع خاک برای کشاورزی بهترین است؟ دانستن اینکه شما چه نوع خاکی دارید و…


blackberry-815x450

نهال تمشک

نهال تمشک درخت تمشک ریشه ای چند ساله و شاخه های صعودی دارد. درختان تمشک انواع…