سیاست بازپرداخت

اطلاعیه برای تمامی متقاضیان

بازپرداخت وجه فقط در مورد هزینه های دریافت شده توسط ما برای خدمات ارائه شده توسط تک نهال اعمال می شود. بازپرداخت براساس قوانین کشور ایران که خدمات در آن ارائه می شود ، انجام می شود.

مهم است که شما این سیاست بازپرداخت را با دقت بخوانید. قبل از پرداخت هرگونه هزینه برای خدمات از تک نهال باید با شرایط این سیاست بازپرداخت آشنا شوید.

توضیحات

مگر در مواردی که به طور دیگری تعریف شده باشد ، واژگان تعیین شده در این سیاست بازپرداخت از پیش در این شرایط و ضوابط تعریف شده اند.

درخواست: به معنی فرمی است که توسط متقاضی نهال یا شما (در صورت امکان) برای درخواست ارائه خدمات تکمیل می شود.

هزینه خدمات: به معنی هزینه های قابل پرداخت توسط شما در ازای خدمات خریداری شده در راستای شرایط و ضوابط خدمات می باشد.

بانک صادر کننده: بانکی است که برای شما کارت به عنوان دارنده کارت صادر کرده است.

معیارهای واجد شرایط بودن بازپرداخت: معیارهایی است که در بخش زیر تعیین شده است.

فرم درخواست بازپرداخت: به معنی فرم با اطلاعات درخواست شده برای شروع بازپرداخت است که می تواند در اینجا تکمیل شود یا ممکن است از یک مرکز معتبر دریافت شود.

خدمات اختیاری: این معنی شامل همه خدمات با ارزش افزوده/خدمات اضافی/خدمات ویژه است که توسط ما در وب سایت ما توصیف و ارائه می شود.

شرایط و ضوابط خدمات: شرایط و ضوابط استفاده از درگاه پرداخت و ارائه خدمات ارائه شده توسط تک نهال به متقاضیان است.

شارژ برگشت: به این معناست که متقاضی نهابل یا شما (در صورت لزوم) با استفاده از درگاه پرداخت آنلاین از بانک صادر کننده کارت خود شکایت می کند که تراکنشی مورد مناقشه یا جعلی است.

هزینه های تراکنش: هر کارمزدی است که بانک یا موسسه مالی هنگام پردازش درخواست بازپرداخت معتبر به شما یا متقاضی نهال (در صورت لزوم) دریافت می کند که ممکن است از موردی به مورد دیگر متفاوت باشد.

ما: به معنای تک نهال یا هر نماینده است که طبق دستورات ضمنی ما عمل می کند.

شما: شامل شخص متقاضی خدمات یا هر فرد نماینده می شود که طبق دستورالعمل های آن شخص عمل می کند.

وب سایت: به معنی وب سایت تک نهال است

شرایط و ضوابط وب سایت: شرایط و ضوابط لازم که برای استفاده از وب سایت تعیین شده است

شرایط عمومی بازپرداخت وجه

 1. این سیاست بازپرداخت توسط ما تغییر می کند و در صورت هر گونه اصلاح ، ما طی اعلامیه ای مناسب آن را در وب سایت اعلام خواهیم کرد. تغییرات پس از اعلامیه اعمال می شوند. اگر نمی خواهید خط مشی اصلاح شده را بپذیرید ، نباید به استفاده از خدمات ادامه دهید. اگر بعد از تاریخی که تغییر اعمال می شود همچنان به استفاده از خدمات ادامه دهید ، استفاده شما از خدمات نشان دهنده موافقت شما با سیاست جدید بازپرداخت است.
 2. هزینه خدمات ویزا و هزینه خدمات اختیاری فقط در صورت پرداخت هزینه آنها قابل بازپرداخت می شود. طبق معیارهای واجد شرایط بودن بازپرداخت ، شما می توانید درخواست بازپرداخت کنید.
 3. کلیه پرداختهای اضافی بابت هزینه خدمات نهال و خدمات اختیاری به طور کامل به مشتریان بازپرداخت می شود و هیچ استثنایی در این بازپرداخت ها وجود نخواهد داشت.

هزینه نهال و تایید مدارک

 1. هزینه نهال مشمول سیاست بازپرداخت کشور مربوطه می شود.
 2. تک نهال با قرارداد متعهد می شود مبلغ صحیح هزینه نهال را جمع آوری و این مبلغ را به حساب یا کارت سفارش دهنده ارسال کند
 3. درصورتی که تک نهال هزینه نهال نادرست را از شما اخذ کرده باشد ، که بیش از مبلغ واقعی است، تفاوت به طور کامل به شما بازپرداخت می شود.
 4. اگر هزینه های نهال مورد نیاز بیشتر از هزینه های دریافت شده توسط تک نهال باشد ، شما باید مابه التفاوت آن را به تک نهال پرداخت کنید.
 5. زمان رسیدگی به درخواست های نهال تخمینی می باشد. از آنجا که رسیدگی به درخواست شما منوط به روالها و برنامه های زمانی شهر مربوطه است که ما هیچ کنترلی بر آنها نداریم و از این رو معیاری برای بازپرداخت نیست.

هزینه خدمات پایه و هزینه خدمات انتخابی

 1. بازپرداخت هزینه های خدمات فقط درصورت همخوانی با معیارهای واجد شرایط بودن بازپرداخت به طور کامل انجام می شود. اگر شما (یا متقاضی نهال مربوطه در صورت لزوم) نتوانستید هیچ یک از معیارهای واجد شرایط بودن بازپرداخت را برآورده کنید، ما به صلاحدید خود این حق را داریم که درخواست بازپرداخت را رد کنیم.
 2. هنگامی که هزینه خدمات اولیه در مرکز درخواست ویزا پرداخت می شود، اگر متقاضی قبل از استفاده از خدمات، مانند ثبت درخواست نهال ، چنین بازپرداختی را درخواست کند ، قابل استرداد است.
 3. هزینه های خدمات اولیه پیش پرداخت برای تأیید وقت نهالستان در یک مرکز درخواست نهال پس داده نمی شود ، مگر اینکه قوانین محلی که درخواست نهال ارائه شده است ، خلاف این را تعیین کند.
 4. هزینه خدمات اختیاری تنها در صورت استرداد سرویس تحویل داده نمی شود یا اگر قبل از اینکه تک نهال هزینه ارائه این سرویس را متحمل شده باشد ، آن را لغو کرده باشید.
 5. برای درخواست بازپرداخت ، شما باید فرم درخواست بازپرداخت را به درستی و کامل تکمیل و ارسال کنید. همه درخواست های بازپرداخت باید توسط شما یا از طریق ایمیل یا شخصاً در مرکز درخواست نهال یا فرم آنلاین فرم درخواست بازپرداخت به تک نهال ارسال شود.
 6. ما درخواست بازپرداخت شما را پس از دریافت به محض امکان پذیر بودن پردازش می کنیم. زمان پاسخ بسته به نحوه پرداخت و دلایل ذکر شده برای درخواست بازپرداخت هزینه خدمات متفاوت خواهد بود. در هر صورت، ما مطابق با بازه های زمانی تعیین شده در جدول زمانی پردازش بازپرداخت ، نتیجه درخواست را به شما اطلاع خواهیم داد.
 7. با پر کردن و ارسال فرم درخواست بازپرداخت ، پرداخت بازپرداخت هزینه خدمات تضمین نمی شود. بازپرداخت فقط پس از تأیید معیارهای واجد شرایط بودن بازپرداخت توسط ما تأیید یا رد می شود.
 8. هرگونه هزینه معامله یا زیان ناشی از نوسانات نرخ ارز که هنگام پردازش بازپرداخت هزینه های خدمات بوجود می آید، فقط به عهده شما خواهد بود. هزینه های معامله از مبلغ نهایی برای استرداد کسر می شود. ضرر و زیان ناشی از هزینه های بانکی و تفاوت نرخ ارز به عهده شما خواهد بود و تک نهال متعهد به پرداخت سود با این مبلغ نیست.

پر کردن فرم درخواست بازپرداخت وجه

 1. در صورت لزوم، می توانید بصورت آنلاین درخواست بازپرداخت کنید
 2. شما همچنین می توانید فرم درخواست بازپرداخت را از مرکز درخواست تک نهال درخواست کنید و فرم تکمیل شده را به مرکز درخواست نهال مربوطه ارسال کنید، که اطمینان حاصل می کند فرم شما در بازه های زمانی مناسب تعیین شده در زیر پردازش می شود.

معیارهای واجد شرایط بودن بازپرداخت

1- نهال ارسال شده از نهالستان تک نهال خشک یا دارای ایراد باشد .

2- نهالی که ما ارسال کرده ایم بعداز کاشتن در خاک مناسب و آب و هوای مناسب مخصوص نهال مربوطه خشک شود .

3- نهال های ما اگر از طرف ما و از طریق خودروهای ما ارسال شود و به دست مشتری نرسد .

4-تاخیر ارسال ما بیش از وقت مقرر شده .

نهالستان تک نهال همواره حامی مشتریان عزیز بوده و در تلاش هست هیچ ضرر و خسارت مالی به مشتریان عزیز وارد نشود ما به همین دلیل بمدت یکسال پشتیبان مشتریان با خرید بالا هستیم . اگر خرید مشتری ها کمتراز 5 میلیون باشد ممکن هست بدلیل محدودیت ها مالی کارشناسان ما در پشتیبانی نتوانند خدمات بهتری به آنها ارائه بدهند ولی مشاوره ها و راهنمایی های لازم به آنها ارائه خواهد شد.