بایگانی برچسب: آبیاری نهال انگور یاقوتی

نهال انگور یاقوتی

نهال انگور یاقوتی1

این نهال جز ارقام انگور زودرس است و رنگ میوه آن قرمز یاقوتی است و این نام گذاری به دلیل رنگ آنهاست . این رقم جز انگورهایی است که بازارپسند است و طرفداران زیادی دارد و فروش آن فوق العاده خوب است . از نظر مقاومت دمایی انگور یاقوتی به دمای منفی 25 درجه سانتیگراد […]