بایگانی برچسب: مشخصات نهال سیب سیب فوجی

نهال سیب فوجی

نهال سیب فوجی

نهال سیب فوجی نهال سیب فوجی منشا این رقم کشور ژاپن است و فوجی، رقم اصلی کشت شده در چین و ژاپن می باشد و کاشت آن در نقاط دیگر دنیا رو به افزایش است. درختان این رقم بزرگ بوده و عادت رشد بالایی دارند و عملکرد زیادی را نیز تولید می کنند. میوه های […]