بایگانی برچسب: نحوه کاشت نهال نهال آلو سانتارزا

نهال آلو سانتارزا

نهال آلو سانتارزا

  نهال آلو سانتارزا نهال آلو سانتاروز زندگی اقتصادی: 25 زمان ورود: اواسط ماه اوت تحمل به خشکی: نیمه متحمل تحمل به سرما: c25 تا c30 پایه: آلو وحشی (دانه) رنگ میوه: پوست قرمز سرمه ای با گوشت قرمز بازده: از سال چهارم فاصله کاشت: 4 * 4 آبیاری: 10 لیتر در هفته ذخیره سازی: […]