بایگانی برچسب: نهال زرشک سیاه آبیاری نهال زرشک سیاه

نهال زرشک سیاه

نهال-زرشک-سیاه

 نهال زرشک سیاه نهال زرشک سیاه از دسته ارقام پیوندی زرشک به شمار می‎رود. نهال زرشک سیاه در همان سال ابتدایی کشت به بار می‎نشیند. از خصوصیات درخت ساقه‏های خاردار می‎باشد. همچنین ارتفاع درخت تا ۴ متر می‎رسد. عملکرد درخت در هکتار نهال زرشک سیاه حدودا به دو تن در هکتار می‎رسد. فواصل کاشت آن […]