بایگانی برچسب: نهال فروشان نهال بادام سهند

نهال بادام سهند

بادام-سهند-300x282

نهال بادام سهند با درخت قوی و مقاومتی جالب در برابر بیماری ها سازگار و برای مناطقی که زمین های کوهستانی دارند مناسب است. نهال بادام سهند درختی گسترده  دارد و هرس این گونه باید هر ساله به صورت سبک انجام می گیرد. سختی پوست  : خیلی سخت سنگی در صد دو قلو زایی : ۴/۶ […]