بایگانی برچسب: نهال فروشان نهال زالزالک

نهال زالزالک

نهال زالزالک1

نهال زالزالک به دلیل داشتن شاخه های درخت متراکم و خاردار ، می توان از این درختان به عنوان پرچین استفاده کرد. میوه آن نیز داروی خوراکی است. به همین دلیل به آن درخت باغ می گویند و در شهرهای مختلف ایران به عنوان حصار استفاده می شود. این یک درخت عالی از نظر تزئین […]